• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Honlap Hírek archívum
100 éve írták

Városi közgyűlés

…A detektív állásra több pályázó és több jelölt volt. Első helyen Molnár István munkásbiztosító pénztári tiszt, második helyen Udvardy Dániel városi napidíjas, harmadik helyen Benkő János ügyvéd-írnok jelöltettek. A névszerinti szavazás eredményeképp Benkő

János 53 szavazatot, Udvardy Dániel 41 szavazatot, Molnár István 9  szavazatot kapott. Detektívvé tehát Benkő János választatott meg….

Veszprémvármegye, 1914. február 1. 1.o.

Új gyógyszertár

A belügyminiszter a minap kelt rendeletével Balatonlmádiban gyógyszertár fölállítását engedélyezte és a gyógyszertári jogot  Raft Gyula sopronszili gyógyszerésznek, adományozta. Az új gyógyszerész, aki kitűnően fölszerelt gyógyszerészeti laboratóriummal is rendelkezik – május 1-én nyitja meg gyógyszertárát Balatonalmádiban.

Veszprémvármegye, 1914. február 15. 3. o.

A Rainprecht-liget rendezése

Veszprémnek egyik legelőnyösebb sajátossága eddig az volt, hogy meglehetősen nagy sétaútjai voltak. A sétahelyek jó része azonban elvész most azzal, hogy az Erzsébet-liget elejét a város a vármegyei múzeumnak adta oda. E helyet a város most az eddigi sétautak folytatásában, a Rainprecht-ligetben akar új sétahelyeket teremteni. Bokrosy Jenő városi főmérnök részletes tervet dolgozott ki a Rainprecht-ligetnek, s a gyermekmenhelytől déli irányban kiinduló sétaútnak rendezése, ami az említett egészségügyi okoktól eltekintve azért is kívánatosnak mutatkozott, mert a gyermekmenhely már régóta sürgeti a bejárója előtt levő vízállások megszüntetését. A tanács a mérnöki javaslatot elfogadta, s keresztülvitel végett a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti.

Veszprémvármegye, 1914. február 22. 3. o.

 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.