• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Első világháború időszakának Veszprém megyei feldolgozásai - Pécsely - Szentbékálla
Cikk tartalomjegyzék
Első világháború időszakának Veszprém megyei feldolgozásai
Ajka - Aszófő
Badacsonytomaj - Balatonfüred
Balatonfűzfő - Dáka
Devecser - Hosztót
Iharkút - Lovászpatona
Magyargencs - Nemesvámos
Nemesvita - Pápa
Pécsely - Szentbékálla
Szentjakabfa - Tósokberénd
Ugod - Veszprém
Veszprémfajsz - Zirc

Pécsely

Az első világháború (1914-1918), és a két világháború közti két évtized (1919-1941) In: A három Pécsely története : a község története a magyar honfoglalástól napjainkig / Veress D. Csaba . - [Veszprém] : Veszprém M. Lvt., [1993].  pp. 223-231. + fotók

 

Pénzesgyőr

Pénzesgyőr története : egy bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk.] Hudi József. - Veszprém : [Hudi József], 1998. pp.109- 112.

 

Pula

Pulai olvasókönyv : Reményi Antal emlékére = Pulaer Lesebuch : ein Gedenkbuch für Antal Reményi / [szerk. Jáger István Tamás] . - Pula : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2011.  p. 22.

 

Pula története / szerk. Szauer István és Reményi Antal. - [Pula] : Önkormányzat, 1996 pp. 15-16.

 

Révfülöp

Révfülöpi életrajzi lexikon I. / P. Miklós Tamás. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, 2005 . 68 p.

 

Sóly

Sóly ezer éve, 997-1997 / Veress D. Csaba . - Sóly : Sóly Emlékbizottság, 1997.  p. 45.

 

Somlóvásárhely

Somlóvásárhely / írta Márkusné Vörös Hajnalka. - [Budapest]: Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2002].  pp.109-110. + fotó

 

Somlóvásárhely ezer éve : monografikus történeti áttekintés / Vaczkó László. - Somlóvásárhely : Önkormányzat, 1996  p. 91.

 

Sümeg

Egy csapattiszt világháborús naplója : szemelvények / dinyeberki Bozó Pál. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány : Sümegi Városi Múzeum , 2007. - 165 p.

 

Forrásanyagok Sümeg történetéhez / írta Hőgyész László. - Budapest ; Veszprém : Szerző : EKMK Ny., 1981 – 2.  köt. pp. 252-265.

 

Sümeg évszázadai / Hőgyész László - Veszprém : EKMK, 1989. pp. 149-151. + fotó

 

Szentantalfa

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000.  pp. 263-265. + fotók

 

Szentbékkálla

Nagyvázsony múltja képekben / [szerk. Borbás János, Csebi Pogány Péter]. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010.  pp.38-39. 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.