• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Honlap Hírek archívum
Búcsúzunk... PDF Nyomtat Email

Veress_D._Csaba2014. május 27-én elhunyt VERESS D. Csaba tanár, történész, helytörténész, író.

 

A Baranya megyei Villányban született polgári családban, 1933. szeptember 23-án. Elemi iskolába is itt járt. Középiskoláit Pécsen és Mohácson végezte. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történész diplomát. Sorkatonai szolgálatát követően 17 évig volt középiskolai történelem tanár Zircen és Veszprémben. 1974-78-ig Veszprém megyei továbbképzési felügyelő volt. 1977-ben jelent meg Balatoni csata című könyve, mely napjainkig a legteljesebb és legrészletesebb bemutatása a Balaton környékén lezajlott eseményeknek 1944-45-ben. 1979-től 1992–ig, nyugdíjba vonulásáig a veszprémi Bakonyi Múzeum történésze. Ezek voltak legtermékenyebb szakmai évei. A múzeumi tevékenysége mellett tovább folytatta történeti kutató és publikációs munkáját. Kutatómunkájának eredményeként több tucat könyve jelent meg, számos cikket írt hadtörténeti, vártörténeti, településtörténeti témáiból. Pedagógusi tevékenységétől sem szakadt el, számos felkérésnek eleget téve szívesen tartott előadást, vagy egy-egy rendhagyó történelem órát.

Kutatásai során mindig felkereste azokat a helyeket, ahol azok a harci események zajlottak, melyekről éppen publikációját készítette. Fontos volt számára a történelmi helyszín ismerete.

Mint hadtörténész felkarolta a két világháború megyebeli katonasírjainak ügyét, cikkeiben, előadásaiban hangsúlyozta a hadisírok gondozásának fontosságát hovatartozásuktól függetlenül.

Tevékenységét elismerések, kitüntetések sora jelzi.(Veszprém megyéért arany fokozat, Veszprém Megye Érdemrendje, Veszprém város Gizella-díja, Magyar Kultúra Lovagja cím)

 

 

Munkásságáról Tölgyesi József készített részletes bibliográfiát :

Veress D. Csaba / összeáll. és szerk. Tölgyesi József. – Veszprém : Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság, 1999 (Veszprém : EKMK Ny.). – 47 p. : ill. ; 21 cm. – (Veszprém megyei pedagógiai bibliográfiák ; 9. )

 

Az alábbi összeállításunk az 1999-től megjelent dokumentumokat tartalmazza.

 

Könyvei:

Eőri Márkus József ezredeskapitány, 1763–1834 / Veress D. Csaba ; [segítette Túri Mihály] ; [kiad. a Veszprémi Hagyományőrző Egyesület]. – Veszprém : Veszprémi Hagyományőrző Egyesület, [1999]. – 45 p. : ill. ; 14 cm. – (Katonák Veszprém történetéből)

 

Bakonybél története / Veress D. Csaba ; [a kötetet szerk. Borbás János] ; [fotók Borbás János, Klesitz Róbert és Hankó András]. – Veszprém : Viza Ny., 2000 (Veszprém : Viza Ny.). – 316 p. : ill., részben színes ; 25 cm

 

A balatoni csata : 1944. december 1. – 1945. március 30. / Veress D. Csaba ; [szerk. ... Józsa Béla]. – 2. átd. és bőv. kiad. – Budapest : Militaria, 2000. – 367 p. : ill. ; 24 cm

 

Komárom parancsnoka 1849-ben: Aschermann Vendrey Ferenc ezredes / Veress D. Csaba ; [fotókat kész. Túri Mihály] ; [kiad. a Veszprémi Hagyományőrző Egyesület]. – Veszprém : Veszprémi Hagyományőrző Egyesület, 2000. – 60 p. : ill. ; 14 cm. – (Katonák Veszprém történetéből)

 

A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. – Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000 (Veszprém : OOK Press). – 415 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm

 

Ugod / írta Veress D. Csaba ; szerk. Hermann István ; [a fotókat Babos János kész.]. – Budapest : Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2000]. – 175, [10] p. : ill. ; 25 cm. – (Száz magyar falu könyvesháza)

 

Bakonynána története : egy bakonyi község múltja és jelene / Veress D. Csaba ; [ford. Hanák Ferencné] ; [a kötet képanyagát, függelékeit összegyűjt. és szerk. Simonné Rummel Erzsébet] = Geschichte von Bakonynána : Vergangenheit und Gegenwart einer Gemeinde im Bakonyer Wald. – Veszprém ; Bakonynána : Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat : Önkormányzat, 2002 (Veszprém : OOK Press). – 848 p. : ill., részben színes ; 24 cm

 

Harcok és bűnök / Csurgai Horváth József, Tihanyi Tamás, Veress D. Csaba ; [szerk. Csurgai Horváth József, Tihanyi Tamás] ; [kiad. a Fejér Megyei Önkormányzat]. – Székesfehérvár : Fejér Megyei Önkormányzat, 2002. – 445 p. : ill. ; 23 cm

 

Magyarország hadikrónikája, 1944–1945 / Veress D. Csaba ; [a könyvet szerk. Józsa Béla]. – Budapest : Militaria : Történelmi Hagyományőrző és Hadisírgondozó Alapítvány, 2002–2003. – 2 db : ill. ; 29 cm

 

Lókút község, 1759-2009 / [szerk., összeáll. Gubicza Ferenc] ; [... Lókút község Önkormányzata kiad.] ; [írták Veress D. Csaba et al.]. – Balatonfüred : Lókút község önkormányzata, 2009 (Zánka : Enterprint Ny). – 115 p. : ill. ; 24 cm

 

Cikkei:

Százötven éve történt : Katonai események Veszprém vármegyében 1848–1849-ben / Veress D. Csaba == Új Horizont. – 27. évf. 4. sz. (1999), p. 12.

 

István nagyfejedelem és Koppány vezér háborúja: gondolatok a sólyi kápolna rejtélyéről / Veress D. Csaba == In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok XVIII. p. 15–21.

 

Ők tizennégyen: Pannónia! Ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők! / Veress D. Csaba == Napló. – 59. évf. 232. sz. (2003. okt. 4.), p. 8.

 

Halálugrás a lekvárba / Kutasi Zsófia ; Andrónyi András (fotó) == Napló. – 59. évf. 235. sz. (2005. okt. 8.), p. 16.

 

A veszprémi Benedekhegy története / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 8. évf. 3–4. sz. (2005.), p. 40–59.

 

Adalékok Tapolca történetéhez (1944-1956) : a hazáért és szabadságért. 1956. október 23–november 7. / Veress D. Csaba  == Villa Filip. – 10. évf. 2. sz. (2006.), p. 4–7.

 

Balatonfüred a front első vonalában / Veress D. Csaba == Füredi História. – 7. évf. 2. sz. (2007.), p. 14–27.

 

A veszprémi Komakút és a Szent Miklós-szegi Kálváriadomb története / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 9. évf. 12. sz. (2007. 1–4. sz.), p. 3–19.

 

A veszprémi vár "szerencsés" visszafoglalása: (1566. június 30.) / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 10. évf. 13. sz. (2008. 1–2. sz.), p. 32–39.

 

Újabb adalékok Veszprém elfoglalásának hadtörténetéhez: (1945. március 22 – 23.) / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 11. évf. 15. sz. (2009. 1. sz.), p. 39–47.

 

Veszprém légiriadó-naplója: (1945. február 14. – március 23.) / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 11. évf. 17. sz. (2009. 3–4. sz.), p. 180–194.

 

Egy különleges magyar katonai repülőosztály a Veszprém-jutasi hadi repülőtéren (1941. június–1944. május) / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 12. évf. 19. sz. (2010. 3–4. sz.), p. 180–194.

 

A Veszprém-jutasi katonai repülőtéren összpontosított m. kir. 101/3. honi vadászrepülő-század bevetési-könyve : (1944. május 10. – 1945. május 16.) : I. rész / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 13. évf. 20. sz. (2011. 1. sz.), p. 78–95.

 

A Veszprém-jutasi katonai repülőtéren összpontosított m. kir. 101/3. honi vadászrepülő-század bevetési-könyve : (1944. május 10. – 1945. május 16.) : II. rész / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 13. évf. 21. sz. (2011. 2. sz.), p. 65–83.

 

A Veszprém-jutasi katonai repülőtéren összpontosított m. kir. 101/3. honi vadászrepülő-század bevetési-könyve : (1944. május 10. – 1945. május 16.) : III. befejező rész / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 13. évf. 23. sz. (2011. 4. sz.), p. 66–86.

 

A két szomszédvár Veszprém és Usztolni Belgirad 1609-1699. : I. rész / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 14. évf. 27. sz. (2012. 4. sz.), p. 50–67.

 

A legdrágább tűzvész a veszprémi várban 1656. március 28-án / Veress D. Csaba == Az emlékőrzés szolgálatában : tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára / [szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. – 2012. p. 142–145.

 

Harci cselekmények során lelőtt katonai repülőgépek Veszprém körzetében : 1944. július 7. – 1945. március 24. / Veres D. Csaba == A kultúra vonzásában: egy életút párhuzamai : tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. – 2013. p. 189–195.

 

A két szomszédvár Veszprém és Usztolni Belgirad 1609–1699. : II. rész / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 15. évf. 28. sz. (2013. 1. sz.), p. 77–97.

 

Harci cselekmények során lelőtt katonai repülőgépek Veszprém körzetében : (1944. július 7. – 1945. március 24.) / Veress D. Csaba == Veszprémi Szemle. – 15. évf. 31. sz. (2013. 4. sz.), p. 86–93.

 

 

Róla szóló irodalom 1999-től

Szabad a koccintás sörrel? / Dallos Zsuzsa == Napló. – 55. évf. 234. sz.  (1999. okt. 7.), p. 5.

 

Kiállítás a világháborúról / Szijártó János == Napló. – 56. évf. 73. sz.  (2000. márc. 28.), p. 9.

 

Legendák a királyi párról / Dallos Zsuzsa == Napló. – 56. évf. 105. sz. (2000. máj. 6), p. 7.

 

Magyar falvak könyvesháza / Németh Andrea == Napló. – 56. évf. 237. sz. (2000. okt. 9.), p. 4.

 

Haditettek tárgyilagos krónikása : beszélgetés Veress D. Csaba történésszel legújabb könyvéről == Veszprémi 7 Nap. – 7. évf. 7. sz. (2001. febr. 16.), p. 10.

 

A Nivegy-völgy évezredei / Tölgyesi József  == Napló. – 57. évf. 115. sz.  (2001. máj. 18.), p. 7.

 

A kultúra lovagjai / Szauder Rita == Napló. – 58. évf. 3. sz. (2002. jan. 4.), p. 7.

 

Ünnepre készülnek / Horváth Éva == Napló. – 58. évf. 167. sz. (2002. júl. 19.), p. 8.

 

Veress D. Csaba 70 éves / Hangodi László == Veszprémi Szemle. – 7. évf. 1-2. sz. (2003.), p. 94-95.

 

Találkozásaim Veress D. Csabával / Vizi László Tamás == Veszprémi Szemle. – 7. évf. 1–2. sz. (2003.), p. 96–98.

 

Hadikrónika / Kellei György == Napló.  – 59. évf. 171. sz. (2003. júl. 24.), p. 19.

 

Veress D. Csaba születésnapi köszöntője 70. születésnapja alkalmából / írta és elmondta Hangodi László. – [Veszprém] : Eötvös Károly Megyei Könyvtár], 2003. – 3 fol. ; 31 cm

 

Sírógörcsöt kapott a névnapi ajándéktól / Tremmer Tamás == Napló. – 59. évf. 185. sz. (2003. aug. 9.), p. 6.

 

István avarmagyarok ivadéka? : Veress D. Csaba történész a magyar-bajor kapcsolatok eredetéről és a kereszténység felvételéről / Toldi Éva ; Penovác Károly (fotó) == Napló. – 59. évf. 193. sz. (2003. aug. 19.), p. 7.

 

Veress D. Csaba köszöntése / Kellei György == Napló. – 59. évf. 219. sz. (2003. szept. 19.), p. 7.

 

Történelemórái máig emlékezetesek : A hetvenéves Veress D. Csaba történészt, tanárt, írót köszöntötték a megyei könyvtárban / Toldi Éva ; Penovác Károly (fotó) == Napló. – 59. évf.  224. sz. (2003. szept. 25.), p. 7.

 

Történetek a várról : Veress D. Csaba a török-magyar harcokról / Varga Róbert ; Körösparti Beatrix fotó == Napló. – 63. évf. 71. sz. (2007. márc. 26.), p. 4.

 

Rendhagyó esti történelemóra / Szentendrei Zoltán == Veszprémi 7 Nap. – 13. évf. 13. sz. (2007. márc. 30.), p. 2.

 

Háborús emlékek / Szabó Ilona  == Napló. – 63. évf. 91. sz. (2007. ápr. 19.), p. 9.

 

Város körüli őrjáraton / Kutasi Zsófia  == Napló. – 63. évf. 126. sz. (2007. jún. 1.), p. 15.

 

A honismeret kitüntetettjei / Toldi Éva ; Körösparti Beatrix fotó  == Napló. – 64. évf. 34. sz. (2008. febr. 9.), p. 3.

 

Évfordulós hadtörténeti kiállítás / Halmos György == Napló. – 64. évf. 112. sz. (2008. máj. 15.), p. 14.

 

Ipariban a honvédségi kiállítás / Szabó Péter Dániel ; fotó Gáspár Gábor == Napló. – 64. évf. 237. sz. (2008. okt. 9.), p. 15.

 

A honvédelemről képekben / Szabó Péter Dániel == Napló. - 64. évf. 224. sz. (2008. szept. 24.), p. 4.

 

Ünnepelt a falu : nemzetiségi nappal emlékeztek az évfordulóra / Mátételki András ; fotó Adorján Kolos == Napló (Bakony-Balaton). – 65. évf. 129. sz. (2009. jún. 4.), p. 8.

 

Ötven éve lettek szakmunkások : mindannyian megmaradtak az eredeti alapoknál, abban fejlesztették ismereteiket / Varga Ibolya ; fotó Gáspár Gábor == Napló. – 68. évf. 132. sz. (2012. jún. 7.), p. 11.

 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.