• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Honlap
100 éve írták PDF Nyomtat Email

A helybeli állami iskolák elhelyezése

A veszprémi állami polgári iskola elhelyezésére a kir. tanfelügyelőség kibérelte a város új iparostanonc-iskolát. Ebben helyezik el a polgári iskolák rendes évfolyamait, míg a parallel osztályokat a régi iparostanonc-iskolába teszik, melyet a város ingyen ajánlott fel. Utóbbi helyen az ablakok s ajtók kijavításának költségét dr. Óvári Ferenc vállalta magára. A felső kereskedelmi iskola az izraelita iskola ingyen helyiségeiben nyer elhelyezést. 

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 5.o.

 

Zenetanítás

Kecskeméthy Margit zenetanárnő arról értesíti a szülőket, hogy a háborús viszonyok miatt kevesbíteni óhajtja a gyermekek zenei oktatásának költségét s éppen azért az 1914/15. évben akadémiai rendszerű csoporttanítást vezet be. Kezdők havi 10K, haladók 12 K díjat fizetnek heti 2 leckéért. A zeneelmélet, zenetörténet és karénektanítás heti 1 órában havonként 1 korona. Beíratások szept. 15-től lakásomon.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 13. 5. o.

 

Hölgyeink figyelmébe

Felkérés folytán közöljük az alábbi sorokat: a magyar szent korona országai Vörös Kereszt Egylete központjának hozzám érkezett értesítése alapján tudatom az érdeklődő hölgyekkel, hogy az egylet által a sebesült katonák részére kért párnák (tollal) 60 cm hosszúságban és 45 cm szélességben készítve használhatók legcélszerűbben. Minden párnához két huzat szükséges. Koller Sándorné.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 4.o.

 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.