• Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Évforduló és eseménynaptár 2011. év - 100 éve írták megyénkről PDF Nyomtat Email
Cikk tartalomjegyzék
Évforduló és eseménynaptár 2011. év
Január-Február
Március-Április
Május-Június
Július-Augusztus
Szeptember-Október
November-December
100 éve írták megyénkről

 

 

100 éve írták Veszprémről

 

A fejesvölgyi források

A veszprémi vízvezeték nagy port fölvert ügye tudvalevőleg a fejesvölgyi források vizének tisztasága körül forog. Nagyobb esőzésekkor zavarosnak mutatkozott, ezért a nyári kolera veszély idején a csőhálózatból kikapcsolták. Hogy a kérdésben teljes világosság legyen, a héten kitisztították a forrásgyűjtő aknájéts a tiszta vízből Csolnoky Ferenc dr. kórházi igazgató főorvos és Haidekker László gazd. bizottsági tag óvatosan mintát vettek s azt Pozsgay Miklós városi gazdasági tanácsos szerdán fölvitte magával Budapestre vegyelemeztetés végett. Pénteken érkezett meg a tanácsos az országos vegyvizsgáló intézet véleményével, amely bizony kedvezőtlen s a vizet emberi használatra alkalmatlannak s élvezhetetlennek mondja.

Veszprémvármegye 1911. január 29.

 

Cserháti társaskör néven új társaskör alakult Veszprémben. A kör helyisége Cserhát utca 30. sz. alatt van. Elnöke Abelesz Jenő cementgyáros és fakereskedő.

Veszprémvármegye 1911. február 5.

 

A népszámlálás eredménye Veszprémben

A veszprémi városházán uralkodott fejetlenségnek tudható be, hogy Veszprém talán az utolsó város az országban, amelyik a népszámlálási anyagot a statisztikai hivatalhoz csak most terjesztette föl. A népszámlálás eredménye az, hogy Veszprémben hozzávetőleg 15.133 lakost számláltak össze. A tíz év előtti lakossággal szemben (14.006) a szaporodás 8%-ot tesz ki, ami bizony nem mondható fényes eredménynek.

Veszprémvármegye 1911. február 19.

 

Mozgófénykép-színház

Állandó látogatottságnak örvend a színház alsó helyiségében működő mozi. Változatos, gyönyörködtető és finom humorú műsorával eddig a veszprémi közönség tetszését érdemelte ki. Minthogy ezenfelül még a vállalkozó kerül minden olyant, ami a jóizlést csak a legcsekélyebbet is sértené, megérdemli a további pártfogást. Hetenkint háromszor van műsorváltozás: vasárnap, kedden és csütörtökön.

Veszprémi Hírlap 1911. február 26.

 

Új kápolna Veszprémben

A jeruzsálemhegyi temetőben Pósa Endre veszprémi könyvkereskedő egy kápolnát épített, amely családi sírboltul is szolgál. A kápolna építésének engedélyezéséért Pósa Endre a megyés püspökhöz már folyamodott.

Veszprémvármegye 1911. március 26.

 

Korai villámcsapás

Április elseje bolondos nap volt az idén. Az igazi tavasztól még jó messze vagyunk ugyan, de azért az április azzal köszöntött be, hogy dörgött az ég villámlott és jégeső esett mindenfelé. Veszprémben és Balaton környékén is mogyorónyi jegek estek, Vörösberényben pedig – mint tudósítónk jelenti,- a villám beütött Közép Herceg János házába. Az ijedtségen kívül szerencsére más baj nem történt.

Veszprémvármegye 1911. április 9.

 

Veszprémi nóták

Gaál Sándor okl. ének- és zenetanár, mint zeneszerző lép a nagyközönség elé. Veszprémi Nóták címen egy füzetben 6 válogatott magyar nótát ad ki, amely a közel jövőben hagyja el a sajtót. A szerző ismert egyénisége és zenei képzettsége elég garanciát nyújt arra, hogy a megjelenő nóták mindenben megfelelnek a zenekedvelő közönség várakozásának.. A dalok énekhangra s zongora kíséretre vannak írva szövegüket Szabolcska Mihály, Füzy Antal, Molnár Kálmán, és dr. Schreiner Károly írták. A hat dal ára 2 korona 50 fillér. Megrendelhető lapunk szerkesztőségében.

Veszprémi Hírlap 1911. április 16.

 

Tejvizsgálat eredményeként az Országos Kémiai Intézet megállapította, hogy a városunkból felküldött 29 minta közül 20 rossz és élvezhetetlen. A rendőrség megindította a kihágási eljárást a tejhamisítók ellen.

Veszprémi Hírlap 1911. április 23.

 

A veszprémi kórház kibővítése

A veszprémi közkórház mintaszerű kezelését mi sem bizonyítja jobban, minthogy messze vidékekről mindig számosabban keresik föl s átlag minden évtizedben, ki kell bővíteni, hogy a fölvételre jelentkezők befogadásra képes legyen. Most újra szükségessé vált a kibővítés s a városi tanács pénteken tartott gyűlésén felkérte Csomay Kálmán építőmestert, hogy a nagyobbszabású kibővítés terveit készítse el.

Veszprémvármegye 1911. április 29.

 

A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség XVIII.-ik nagygyűlése f. évi június 2-5 napjain fog megtartatni városunkban nagymélt. Báró Hornig Károly dr. megyéspüspök úr védnöksége alatt. A nagygyűlésen a hazai tűzrendészetre kiválóan fontos kérdések kerülnek napirendre.

Veszprémi Hírlap 1911. április 30.

 

Veszprém csatornázás

A csatornázási előmunkálatok most már teljesen készen vannak. Mielőtt azonban a város a város a munkálatok kivitelét megkezdené, fel fogja kérni a földm. Minisztert, nem volna-e hajlandó a városnak kertészeti célokra területet szerezni, amelyen a szennyvizek elteríthetők volnának. A miniszter ugyanis legutóbbi exposéjában kijelentette, hogy annak a városnak, amelyik a csatornázást szennyvíztisztító teleppel kapcsolatosan építi ki, bolgárrendszerű kertészet céljára az állam területeket fog szerezni a átengedni. Mivel a veszprémi csatornázás így van tervezve, a tanács célszerűnek tartotta ilyen kérelem előterjesztését.

Veszprémvármegye 1911. május 21.

 

Napilap Veszprémben

Talán régi közszükséglet megszűnését jelzi Véssey Kálmán hírlapíró vállalkozása, mikor Veszprémben Veszprémmegyei Friss Hírek címmel napilapot indított. A napilapok a hírszolgálat gyorsfutárjai, s a mindennapi életben küzdő iparos és kereskedő érdekeit egy héten át halasztani bajos. Az új lap első két száma programot ad – magát független és korrekt újságnak vallja – amint azt a dolog természete kívánja, és amint azt Veszprémben a nagy -közönség el is várja. Első két számának minden példánya (körülbelül 1200) azonnal elkelt.

Veszprémi Hírlap 1911. június 4.

 

Földrengés

Szombatra virradó éjszaka városunkban földrengés volt észlelhető. Meteorológiai intézet és szeizmográf hiányában egy számbavehető és beszámítható észlelő megfigyelése szerint: 2 órakor észak-déli irányban 3-4 lökés volt érezhető. A jelenség Kb. 1-2 percig tartott.

Veszprémi Hírlap 1911. július 9.

 

A vízpazarlás következtében július 9-től kezdődőleg további rendelkezésig az egyes városrészekben a nap egyes szakaiban a csőhálózat le lesz zárva. A polgármester figyelmezteti a város közönségét, hogy ha a pazarlás ezen intézkedés dacára sem szűnne meg a lezárási időszakok meg fognak hosszabbíttatni.

Veszprémi Hírlap 1911. július 9.

 

Új postahivatal Veszprémben

A soproni posta- és távíró-igazgatóság teszi közzé a következő hirdetményt: Veszprém városban a Kossuth Lajos utca 22. szám alatt Veszprém 2 elnevezéssel 1911.évi szeptember 1-én új postahivatal lép életbe, mely csak felvételi szolgálattal lesz megbízva s a felvett postaküldeményeket részint a Győr, Székesfehérvár és Czelldömölk felé közlekedő 317,318, és 82 számú kalauzpostákhoz, részint a Veszprém 1 számú (kincstári) posta- és távirdahivatalhoz továbbítja. Sopron, 1911. augusztus 20-án. Igazgatóság.

Veszprémvármegye 1911. augusztus 27.

 

Márvány bácsi meghalt

Az öreg Márvány bácsi, a vár baktere, aki az éjjeli órákban még élete végén, 77 éves korában is - rezgő hangon bár - leénekelte az órás verseket, végelgyengülésben meghalt. Sok romantikát vitt a jó öreg magával a csendes sírba.

Veszprémi Hírlap 1911. augusztus 27.

 

Zenetanítás

Kecskeméthy Margit okl. zenetanárnő megkezdette a zongora, cimbalom és énektanítást. A közönség pártfogásába ajánljuk a jó hírnevű zenetanárnőt.

Veszprémi Hírlap 1911. szeptember 3.

 

A Veszprémi Takarékpénztár építkezése

A Veszprémi Takarékpénztár Ferenczy Károly elnök-igazgató elnöklete alatt folyó évi augusztus hó 28-án igazgató választmányi ülést tartott s ezen elhatározta, hogy a Dr. Óvári Ferenc utcában, a posta épület mellett egy kétemeletes, 4-4 szobás 6 szép lakást tartalmazó bérházat épít.

Veszprémvármegye 1911. szeptember 3.

 

Ingyen telefon jegyzék

Rendkívül kellemes meglepetésben részesítette Fodor Ferenc veszprémi könyvkereskedő- és nyomdatulajdonos a Veszprém városi és környékbeli telefon előfizetőit.- Egy igen csinos bekötésű helyi reklámokkal ellátott ingyen telefon jegyzéket állított össze, mely az összes helyi és környékbeli telefon-előfizetők névjegyzékét közli. A telefonjegyzék Kaufmann Pál székesfehérvári cég szabadalma, a helyi hirdetés és előfizetők névjegyzékét Fodor Ferenc könyvkereskedő állította össze.

Veszprémvármegye 1911. szeptember 17.

 

A városház újjáépítése

Tárgyában e hó 20-án tartott ülést az építési bizottság. A Csomay Kálmán által készített tervezetet, - mely szerint a városháza egy uj modern palotával lenne felcserélve 300000 korona költséggel, - a bizottság elejtette. A városház átalakítására egy 30000 koronás tervezetet fog készíteni Bokrossy Jenő városi mérnök s a bizottság, ennek az elfogadását ajánlja.

Veszprémi Hírlap 1911. szeptember 24.

 

A házi szemét fuvarozás hatósági kezelésbe vétele foglalkoztatta a héten Veszprém város tanácsát s a város egészségügyi bizottságát, mert a jelenlegi vállalkozó útján történő szemétkihordás nem megfelelő. A bizottság helyeselte a házi kezelésbe vétel szándékát, a közelebbi intézkedéseket a tanács rövidesen megteszi.

Veszprémvármegye 1911. október 1.

 

Kávémérés megnyitás

Van szerencsém a n.érdemű közönségnek szíves tudomásul adni, hogy Veszprémben a „Korona” szálloda épületében kávémérést nyitottam, hol a nap minden szakában friss kávé, tea és egyéb kávéházi italok kaphatók olcsó áron. A n. é. Közönség szíves pártfogását kérve, maradtam tisztelettel Janits Ferenc.

Veszprémvármegye 1911. október 15.

 

Fényképezés villanyfény mellett

Becske A. helybeli jóhírnevű fényképész műtermét esteli, villanyfény világítással történő felvételekre berendezte…

Veszprémi Hírlap 1911. október 15.

 

Patkolási-tanfolyam

A földmívelésügyi m. kir. Minisztérium Veszprém r.t. városban patkolási-tanfolyamot óhajt szervezni. A tanfolyam, melyen a kovács iparosok úgy elmélet, mint gyakorlatilag ki lesznek a helyes patkolásra oktatva 6 hónapig tart, azonban az előadások csakis hetenként egyszer s pedig minden vasárnap délelőtt 8-12-ig tartanak. Az előadás hallgatása nemcsak teljesen díjtalan, hanem a vidékről bejövő hallgatóknak a vasúti III-ad osztályú jegy árát minden bejövetelkor az államkincstár megtéríti….

Veszprémi Hírlap 1911. október 15.

 

A „Veszprémi Szabad Liceum.”

Mint értesültünk a „Veszprémi Szabad Liceum” ismeretet terjesztő társaság alapszabályai a belügyminisztériumból jóváhagyva visszaérkeztek s így a nagyra hivatott tudományos kör rövid időn belül megkezdheti működését. Már most felhívjuk a közönség, figyelmét a társaságra, amelynek előadói között az ország és Veszprém előkelő erői fognak szerepelni.

Veszprémi Hírlap 1911. október 22.

 

A szódavízadó

A pénzügyi bizottság minapi ülése után immár kétségtelen, hogy a jövő évtől kezdve Veszprém város háztartásában az eddigi tömérdek adón fölül még egy adó fog szerepelni: a szódavízadó. ….ez az adó nem sújt életszükségleti cikket, hanem élvezeti, tehát nélkülözhető cikket; túlnyomórészt kocsmákban fogyasztják, tehát azok, akik fizetőképesek. A szódavíz adó mindezeknél fogva a szomszéd városokban is be van hozva és pedig magasabb díjtételekben, mint Veszprémben van tervezve.

Veszprémvármegye 1911. október 29.

 

Csikász Imre

Fiatal szobrászművészünk a napokban tért haza Olaszországi tanulmányútjáról s szép jelét adta szülőváros a iránti szeretetének, midőn a Veszprém vármegyei Múzeumnak igazi művészre valló kellemes meglepetést szerzett. Csikász ugyanis Rómában készített egy mese szép női aktot, melynek első példánya az idei Téli tárlaton, Budapesten fog méltó feltűnést kelteni, másodöntvényét pedig a Múzeumnak ajándékozta…

Veszprémi Hírlap 1911. november 5.

 

Bontják a Kaszinót

Csomay Kálmán építőmester munkásai hétfőn belekezdtek a régi úri kaszinó lebontásába és így egy hónap alatt, eltűnik a föld színéről a régi sárga épület, mely a hatvanas években a megyei híres kiadványok színhelye volt. A kaszinói élet városunkban már rég elbukott, tehát az épületnek is utána kellett buknia. Nagyon alkalmas lesz ezen szép új terület a vármegyei múzeum kolosszális  palotájának,  melybe a tavasszal  a vármegye és a vallás és közoktatásügyi minisztérium bele fognak kezdeni. Az új palota 240. 000 koronába kerül, mely a jövő utókornak a vármegye, az állam, a püspök és a székeskáptalan bőkezűségét fogja hírdetni a Rákóczi-tér kellő közepéről.

Veszprémi Napló 1911. november 12.

 

Szépülünk

Az Ányos-utcai lejárót a város murvával planíroztatta, ez által a hézagos kipolírozott kavics-kövezet téli veszélyeinek elejét vette. Most már bizalommal várjuk, történik-e végre valami a Horgos- utcával is!?

Veszprémi Hírlap 1911. december 3.

 

Francia, angol és német órákat ad, legújabb és legkönnyebb módszer szerint. Szivesdy József Dr. lakik: Kerekeskút –utca 5.

Veszprémi Napló 1911. december 24.

Лифт "Договор аренды лизинг Учет и налоги" закрыл дверь и спросил, куда их отвезти.

У "Ненаписанное или Страница ниоткуда" тебя кожа не привыкла к такому "Перу С Бобом и Джерри тропой инков" почету.

Он монголоид и, держу пари, "Налоги и налогообложение Элементарный курс" полнейший идиот.

Он все больше прижимал свою голову вниз "Заупокойная свеча" к земле и выгнуть "Максимы" ему спину не было никакой возможности.

И пошлю вам гранки, "Большая книга сказок" все проверите.

Кстати, именно поэтому мне и пришлось "Стамбул Город воспоминаний" здесь, на планете Сандау устроить все "Устройство автомобиля" так, чтобы "Технологии обучения менеджеров" я смог противостоять попыткам любых людей или правительств добраться до меня. 

Honlapunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017 számú pályázat támogatásával jött létre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg.